Kto może żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym?

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej a także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. O tym jak należy rozumieć pojecie "najbliższego członka rodziny" oraz kto może być uprawniony do otrzymania finansowej rekompensaty za stratę bliskiego w wypadku dowiesz się z dzisiejszego wpisu. Co do zasady osobami … Czytaj dalej Kto może żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Czego może domagać się poszkodowany od sprawcy wypadku komunikacyjnego? Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może żądać od sprawcy naprawienia szkody jaką w związku z tym wypadkiem poniosła. W przypadku uszkodzenia pojazdu, którym poruszał się poszkodowany, sprawca wypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy pojazdu czy też pokrycia kosztów wynajmu auta zastępczego. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie … Czytaj dalej Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny