Katastrofa komunikacyjna

fire-brigade-4208077_1280

Spowodowanie katastrofy komunikacyjnej jest najpoważniejszym przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Katastrofa komunikacyjna może wystąpić w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Najczęściej spotykanym typem katastrofy komunikacyjnej jest katastrofa drogowa.

Katastrofa komunikacyjna w wypadek komunikacyjny

Katastrofę komunikacyjną od wypadku w rozumieniu przepisów kodeksu karnego odróżnia to, iż zagraża ona życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Mówiąc w dużym uproszczeniu katastrofa to wypadek który stanowi wielkie zagrożenie charakteryzujące się ogromną siłą niszczącą i rozległością. Co istotne aby mówić o katastrofie komunikacyjnej wystarczy już samo spowodowanie zagrożenia dla życia lub zdrowia, z tym, że musi to dotyczyć wielu osób. W orzecznictwie wskazuje się, że „wiele osób” to nie mniej niż dziesięć. Zagrożenie w przypadku katastrofy musi być konkretne i realne.

Wymiar kary za spowodowanie katastrofy

Kodeks karny stanowi, że osoba, która  sprowadza katastrofę, podlega karze od roku do lat 10 pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze  od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem katastrofy jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Jeżeli następstwem nieumyślnego spowodowania katastrofy jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Surowość kary za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej zależy więc m.in. od tego czy sprawca spowodował katastrofę umyślnie czy nieumyślnie; od skutków katastrofy tj. liczby osób pokrzywdzonych, zakresu doznanych przez nich obrażeń czy też wystąpienia przypadków śmiertelnych.

Obrońca w sprawie  katastrofy komunikacyjnej

Nawet jeśli wina sprawcy katastrofy komunikacyjnej wydaje sę oczywista a zgromadzony materiał dowodowy na pierwszy rzut oka nie budzi większych wątpliwości warto w tego typu sprawie skorzystać z pomocy adwokata. W przypadku spowodowania katastrofy ze skutkiem śmiertelnym istnieje duże prawdopodobieństwo zastosowania względem sprawcy tymczasowego aresztowania. Ustanowiony obrońca może być w takim przypadku na początkowym etapie postępowania jedynym łącznikiem pomiędzy sprawcą a jego rodziną. Na późniejszym etapie obrońca może przedstawiać argumenty przemawiające na korzyść sprawcy, skutkujące jego uniewinnnieniem, czy choćby wymierzeniem łagodniejszej kary. Obrońca pomoże również odwołać sie od niekorzystnego wyroku przygotowując profesjonalną apelację.

Pełnomocnik w sprawie katastrofy komunikacyjnej

Pomoc adwokata może okazać się także przydatna dla osób, które zostały bezpośrednio poszkodowane w katastrofie komunikacyjnej lub bliskich ofiar, które poniosły w niej śmierć. Adwokat jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej w toku postępowania przygotowawczego a później jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego może brać czynny udział w sprawie karnej i dochodzić w imieniu swojego mocodawcy naprawienia szkody i zadośćuczynienia. Może też zaskarżyć niekorzystny wyrok do sądu II instancji.

adwokat Mariusz Stelmach

Kancelaria Adwokacka Szczecin

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku ze sprawą dotyczącą katastrofy komunikacyjnej lub wypadku drogowego możesz skontaktować się ze mną telefonicznie +48509243925 lub drogą mailową adwokat.stelmach@gmail.com i umówić się na konsultację.

Adwokat w sprawach wypadków drogowych

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych