Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

W przypadku orzeczenia przez sąd kary pozbawienia wolności, w ciągu kilku tygodni od uprawomocenia wyroku osoba skazana powinna otrzymać wezwanie do stawiennictwa w zakładzie karnym, w celu odbycia kary. Pewną szansą na odwleczenie odsiadki jest możliwość odroczenia wykonania kary. Na czym polega odroczenie kary pozbawienia wolności? Kwestię odroczenia kary pozbawienia wolności regulują art. 150 i … Czytaj dalej Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności