Kto może żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym?

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej a także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. O tym jak należy rozumieć pojecie "najbliższego członka rodziny" oraz kto może być uprawniony do otrzymania finansowej rekompensaty za stratę bliskiego w wypadku dowiesz się z dzisiejszego wpisu. Co do zasady osobami … Czytaj dalej Kto może żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym?

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowy areszt jako środek zapobiegawczy Tymczasowe aresztowanie stanowi najbardziej dotkliwy dla podejrzanego lub oskarżonego środek zapobiegawczy.  Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.W postępowaniu przygotowawczym … Czytaj dalej Tymczasowe aresztowanie