Zawieszenie kary pozbawienia wolności, która nie była zawieszona

gavel-2492011_1280

Czy można dostac „zawiasy” jeśli pierowtnie sąd wymierzył karę więzienia bez zawieszania? Jest to możliwe. Skazany wobec, którego sąd orzekł karę pobawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania, w pewnych przypadkach będzie mógł starać się o jej zawieszenie w postępowaniu wykonawczym. Potrzebne będzie do tego jednak wcześniejsze odroczenie wykonania kary.

Warunkowe zawieszenie kary odroczonej – czyli najpierw odroczenie później zawieszenie

Zgodnie z art. 152 kodeksu karnego wykonawczego o zawieszenie wykonania kary, która nie została zawieszona w prawomocnym wyroku sądu może starać się skazany wobec którego spełnione zostały dwie przesłanki:

1. orzeczona wobec niego kara pozbawienia wolności nie przekracza roku,

2. wykonanie kary zostało odroczone co najmniej na okres jednego roku.

W takim przypadku sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego tzn. na takich samych zasadach jak mógł to zrobić w postępowaniu karnym.

Zawieszenie wykonania kary może nastąpić na okres od roku do 3 lat lub na okres od 2 do 5 lat w przypadku sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej.

Skutkiem tego osoba skazana pierwotnie na karę pozbawienia wolności, w szczególnym przypadku może w ogóle nie trafić za kratki czy też uniknąć tzw. „bransoletki” czyli odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego.

Aby ubiegać się o zawieszenie kary po wydaniu prawomocnego wyroku najpierw trzeba postarać się o odroczenie wykonania kary. O tym kto może starć się o odroczenie wykonania kary przeczytasz we wpisie o odroczeniu wykonania kary.

Zawieszenie kary możliwe także przy kilkukrotnym odroczeniu wykonania

Samo odroczenie kary to jedno. Istotne żeby odroczenie to zostało orzeczone przynajmniej na okres 1 roku. O ile w pewnych przypadkach możliwe będzie uzyskanie odroczenia wykonania kary na kilka miesięcy o tyle odroczenie w maksymalnym wymiarze może wymagać już nieco więcej wysiłku i „sprzyjających” okoliczności.

Warto wiedzieć, że kryterium roku jeśli chodzi o odroczenie wykonania kary może zostać spełnione na raty, tj. poprzez więcej niż jednokrotne odroczenie. Ważne, żeby przy poszczególnych odroczeniach została zachowana ciągłość oraz aby suma okresów odroczenia wynosiła co najmniej rok. Istotne jest tutaj aby kolejny wniosek o odroczenie złożyć przed upływem dotychczasowego okresu odroczenia. Jeśli tej ciągłości zabraknie wniosek o warunkowe zawieszenie kary nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Jeśli sąd wykonawczy nie zgodzi się na zawieszenie wykonania kary skazany może odwołać się od takiego postanowienia składając zażalenie.

Przy ubieganiu się o odroczenie wykonania kary a następnie o jej zawieszenie, warto skorzystać z pomocy adwokata, który dopilnuje wszelkich formalności i pomoże odpowiednio uzasadnić poszczególne wnioski lub sporządzi ewentualne zażalenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o zawieszenie kary odroczonej lub zażalenia na postanowienie sądu, który nie zgodził się na zawieszenie kary możesz skontaktować się ze mną telefonicznie pod nr 509243925 lub mailowo adwokat.stelmach@gmail.com

zawieszenie kary pozbawienia wolności – odroczenie kary – kancelaria adwokacka Szczecin – adwokat Szczecin – sprawy karne – zawieszenie kary w postępowaniu wykonawczym